Disclaimer voor tandartspraktijklaroi.nl

Tandartspraktijk La Roi (Kamer van Koophandel: ), verleent u hierbij toegang tot tandartspraktijklaroi.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Tandartspraktijk La Roi behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op tandartspraktijklaroi.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Tandartspraktijk La Roi.

Beperkte aansprakelijkheid
Tandartspraktijk La Roi spant zich in om de inhoud van tandartspraktijklaroi.nl  zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op tandartspraktijklaroi.nl  aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tandartspraktijk La Roi.

In het bijzonder zijn alle prijzen op tandartspraktijklaroi.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op tandartspraktijklaroi.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Tandartspraktijk La Roi nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tandartspraktijk La Roi.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tandartspraktijk La Roi, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Contact

Tandartspraktijk La Roi
Assendorperstraat 139
8012 DK Zwolle
038-42 18 087
info@tandartslaroi.nl

Contact opnemen

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken? Dat kan eenvoudig via ons online formulier. U geeft uw voorkeursdag/ dagdeel op en wij nemen contact met u op om een definitieve datum te plannen.

Afspraak maken